Aktuelt

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Torsdag d. 1. november kl. 19.30

Tingsalen, Tingvej 5, Ulfborg

Dagsorden ifølge vedtægter, der findes på foreningens hjemmeside.KLIK

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.