Gangudstilling

Gangudstillingen er udstillinger med skiftende, fortrinsvis lokale kunstnere.

Udstillingerne administreres af Elsebeth Søgaard, mail: madumflodvej6@gmail.com


DORTHE  KÆRGAARDS  CV

 

Censurerede udstillinger

KS - Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, 1994, 2014

Limfjordens Efterårsudstilling, Struer, 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996, 2018-2019

Herning Kommunes Efterårsudstilling, Herning, 1992

VKFs Efterårsudstilling, Assens, 1992

Kunstnernes Vinterudstilling, Vojens, 1992-1993-1994-1995

Tobaksfabrikkens Maj-Udstilling, Lemvig, 1993-1994

VK-Udstillingen, Holbæk, 1993-1994-1997-1998

Dorthe Kærgaards billedverden


I mine billeder har menneskeskikkelsen hovedrollen. Jeg forsøger at skildre menneskets søgen sig vej gennem livets labyrint med alle de dilemmaer og valg/fravalg det implicerer. Ideerne udspringer af egne erfaringer, litteratur, poesi, biblens fortællinger, verdens gang og især af antikke myter, hvor de spejler tilværelsen i dag.

 

Alle vil kunne se hvad billederne forestiller. Motiverne rummer mange muligheder for fortolkning. Jeg skildrer genkendelige figurer og genstande, men betragteren vil i mange tilfælde nok undre sig over, hvad det mon er, der er på færde i motivet. At stå overfor et kunstværk der vækker ens nysgerrighed og undren er noget væsentligt for mig. Spørgsmålene er ofte mere frugtbare og meningsfulde end svarene.

 

Skrevet om mine billeder

”Malerierne har i deres detaljerigdom, brudte billedsammenhænge og mangeledede fortællemåde en håndværksmæssig omhu og udsøgt finish, der er resultatet af en langsommelig arbejdsproces. Dorthe Kærgaard er bevidst om, at en æstetisk interessant skildring af det åndelige fordrer stringens i streg og komposition”.

(Konrad Guldberg, Kunstavisen 5, 1997)

 

"Den, der står over for et billede malet af Dorthe Kærgaard, står over for et digt.

Lyrikeren Erik Knudsen kalder et sted digte for ”disse undertiden meget smukke

signaler, som man hverken forstår eller misforstår.”

Sådanne digte maler Dorthe Kærgaard."

(Gunnar Iversen, forfatter).

 

"Dorthe Kærgaard fra det nørrejyske fortæller om menneskets fortumlede søgen i en alt for overvældende verden under en endnu mere overvældende himmel. Et stærkt eksistentielt engagement i en nordenfjords kulisse af himmel og hav.”

(Holbæk Amts Venstreblad)

 

Om min baggrund

Jeg har altid tegnet og malet. De tidligste år under kyndig vejledning af min far, som var uddannet tegnelærer.  I 1990 begyndte jeg at udstille. I en årrække underviste jeg på aftenskoler i akvarel og i oliemaling.

 

I 1992 valgte jeg efter 14 år at forlade mit arbejde som assistent for Odin Teatrets leder Eugenio Barba for at kunne bruge al min tid på maleriet. Inden jeg flyttede til Vestjylland arbejdede jeg 11 år på Institut for Klassiske Studier ved Odense Universitet. Jeg studerede samtidigt italiensk og fulgte forelæsninger i kunsthistorie - en naturlig fortsættelse af langvarigt ophold i Rom.

 

www.dorthe-kaergaard.dk

Facebook side: Billedkunstner Dorthe Kaergaard